shabro
06 شهریور 1401 - 18:39

مجاهدان عرصه رسانه نباید از جوسازی های دشمن واهمه داشته باشند

امام جمعه مشهد گفت: در جنگ رسانه‌ای مجاهدان عرصه رسانه باید در تبیین مسائل، از جوسازی دشمن نترسند. آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار صمیمانه با رئیس بسیج رسانه کشور و مسئولین سازمان‌های بسیج رسانه افزود: فعالان رسانه باید خود را معتقد به حقیقت بدانند و در تبیین مسائل، از جوسازی دشمن نترسند در برابر همه این هجمه و فشار روانی، فتح و ظفر جز با تقید و تعهد به جهاد تبیین حاصل نمی‌شود. وی گفت: نخستین امتیاز بسیج رسانه، بصیرت اعضای آن است که اقتضای شغل آنان باعث می‌شود تا به خاطر عشقی که به رهبری و نظام دارند، برای اجرای راهبردهای رسانه‌ای انقلاب با بصیرت وارد عمل شوند. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی  افزود: عملکرد شهدای دفاع مقدس می‌تواند الگوی فعالان رسانه انقلاب اسلامی باشد، زیرا جنگ رسانه‌ای کنونی، دستکمی از دفاع مقدس ندارد و همان‌طور که در زمان محاصره خرمشهر، شهید جهان‌آرا به اتفاق کمتر از ۱۰ رزمنده بسیجی با حداقل امکانات و تجهیزات توانست به مدت سه ماه، لشکرهای زرهی مجهز بعثی‌ها را متوقف و زمین‌گیر کند، این شیوه کار باید در دستورکار اصحاب رسانه و همه آن‌هایی که اراده دارند تا در برابر قدرت‌های رسانه‌ای استکبار جهانی ایستادگی کنند، قرار گیرد. آیت الله علم الهدی با ابراز امیدواری از تحول اخیر عرصه‌های فرهنگی و ارتقای بینش سیاسی در میان فعالان رسانه‌ای جبهه انقلاب اسلامی افزود: عرصه‌های فرهنگی در سال‌های اخیر دچار تحول و دگرگونی چشمگیری شده‌ و در همه فعالان این عرصه از نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها گرفته تا ائمه جماعات شهرستان‌ها و حتی مبلغان مذهبی در روستاها، رشد بینش سیاسی و بصیرت انقلابی اتفاق افتاده است. وی گفت: اسلام دین رسانه است و از صدها سال قبل، روضه‌خوانان و سخنرانان مذهبی به‌عنوان صاحبان تریبون و منبر، رسانه توانایی را در اختیار داشته‌اند که از تحصیل‌کرده‌ترین اقشار جامعه تا ساده‌ترین افراد را مخاطب خود قرار داده‌اند. امام جمعه مشهد افزود: انقلابی که از مبارزه با رژیم طاغوتی ایران آغاز شد و در ادامه حکومت اسلامی را به‌عنوان یک ابزار به دست گرفت تا بتواند مبانی فکری خود را به جهان صادر کند، امروز در مرحله صدور گفتمان قرار دارد و در اینجاست که رسانه اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. وی گفت: نخستین امتیاز بسیج رسانه، بصیرت اعضای آن است که اقتضای شغل آنان باعث می‌شود تا به خاطر عشقی که به رهبری و نظام دارند، برای اجرای راهبردهای رسانه‌ای انقلاب با بصیرت وارد عمل شوند. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی  افزود: عملکرد شهدای دفاع مقدس می‌تواند الگوی فعالان رسانه انقلاب اسلامی باشد، زیرا جنگ رسانه‌ای کنونی، دستکمی از دفاع مقدس ندارد و همان‌طور که در زمان محاصره خرمشهر، شهید جهان‌آرا به اتفاق کمتر از ۱۰ رزمنده بسیجی با حداقل امکانات و تجهیزات توانست به مدت سه ماه، لشکرهای زرهی مجهز بعثی‌ها را متوقف و زمین‌گیر کند، این شیوه کار باید در دستورکار اصحاب رسانه و همه آن‌هایی که اراده دارند تا در برابر قدرت‌های رسانه‌ای استکبار جهانی ایستادگی کنند، قرار گیرد. آیت الله علم الهدی با ابراز امیدواری از تحول اخیر عرصه‌های فرهنگی و ارتقای بینش سیاسی در میان فعالان رسانه‌ای جبهه انقلاب اسلامی افزود: عرصه‌های فرهنگی در سال‌های اخیر دچار تحول و دگرگونی چشمگیری شده‌ و در همه فعالان این عرصه از نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها گرفته تا ائمه جماعات شهرستان‌ها و حتی مبلغان مذهبی در روستاها، رشد بینش سیاسی و بصیرت انقلابی اتفاق افتاده است. وی گفت: اسلام دین رسانه است و از صدها سال قبل، روضه‌خوانان و سخنرانان مذهبی به‌عنوان صاحبان تریبون و منبر، رسانه توانایی را در اختیار داشته‌اند که از تحصیل‌کرده‌ترین اقشار جامعه تا ساده‌ترین افراد را مخاطب خود قرار داده‌اند. امام جمعه مشهد افزود: انقلابی که از مبارزه با رژیم طاغوتی ایران آغاز شد و در ادامه حکومت اسلامی را به‌عنوان یک ابزار به دست گرفت تا بتواند مبانی فکری خود را به جهان صادر کند، امروز در مرحله صدور گفتمان قرار دارد و در اینجاست که رسانه اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. وی گفت: نخستین امتیاز بسیج رسانه، بصیرت اعضای آن است که اقتضای شغل آنان باعث می‌شود تا به خاطر عشقی که به رهبری و نظام دارند، برای اجرای راهبردهای رسانه‌ای انقلاب با بصیرت وارد عمل شوند. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی  افزود: عملکرد شهدای دفاع مقدس می‌تواند الگوی فعالان رسانه انقلاب اسلامی باشد، زیرا جنگ رسانه‌ای کنونی، دستکمی از دفاع مقدس ندارد و همان‌طور که در زمان محاصره خرمشهر، شهید جهان‌آرا به اتفاق کمتر از ۱۰ رزمنده بسیجی با حداقل امکانات و تجهیزات توانست به مدت سه ماه، لشکرهای زرهی مجهز بعثی‌ها را متوقف و زمین‌گیر کند، این شیوه کار باید در دستورکار اصحاب رسانه و همه آن‌هایی که اراده دارند تا در برابر قدرت‌های رسانه‌ای استکبار جهانی ایستادگی کنند، قرار گیرد. آیت الله علم الهدی با ابراز امیدواری از تحول اخیر عرصه‌های فرهنگی و ارتقای بینش سیاسی در میان فعالان رسانه‌ای جبهه انقلاب اسلامی افزود: عرصه‌های فرهنگی در سال‌های اخیر دچار تحول و دگرگونی چشمگیری شده‌ و در همه فعالان این عرصه از نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها گرفته تا ائمه جماعات شهرستان‌ها و حتی مبلغان مذهبی در روستاها، رشد بینش سیاسی و بصیرت انقلابی اتفاق افتاده است. وی گفت: اسلام دین رسانه است و از صدها سال قبل، روضه‌خوانان و سخنرانان مذهبی به‌عنوان صاحبان تریبون و منبر، رسانه توانایی را در اختیار داشته‌اند که از تحصیل‌کرده‌ترین اقشار جامعه تا ساده‌ترین افراد را مخاطب خود قرار داده‌اند. امام جمعه مشهد افزود: انقلابی که از مبارزه با رژیم طاغوتی ایران آغاز شد و در ادامه حکومت اسلامی را به‌عنوان یک ابزار به دست گرفت تا بتواند مبانی فکری خود را به جهان صادر کند، امروز در مرحله صدور گفتمان قرار دارد و در اینجاست که رسانه اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان رضویمشهد
شناسه خبر: 674523